Templom- hegy - Villány

látnivalók Villányban

Templom- hegy - Villány

Villány nem csak borairól ismert messze földön, hanem a település belterületén található, 1989 óta kiemelt természeti oltalom alatt álló Templom-hegy földtani képződményeiről és ősmaradványairól is. A jó bornak nem kell cégér, a Villányi Templom-hegy természetvédelmi területen található természeti értékekre azonban érdemesnek tartjuk felhívni a figyelmet.

A 3,4 hektár kiterjedésű Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelője a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. A 163 m magas Templom-hegyen (korábbi nevén Mészhegy vagy Kalkberg) összesen négy kisebb-nagyobb felhagyott kőfejtő található (a kőbányászat a rómaiak idején kezdődött meg), amelyek triász és jura időszaki üledékes kőzeteket tárnak fel a bennük található ősmaradványokkal.

A területen található képződmények a földtörténeti középkoron (mezozoikum) belül mintegy 80 millió év földtörténeti eseményeibe, ősföldrajzi körülményeibe engednek betekintést: a rétegsor alján található triász dolomit (a Csukmai Dolomit Formáció Templomhegyi Dolomit Tagozata) kb. 240 millió évvel ezelőtt képződött, a rétegsort záró vastagpados mészkő (Szársomlyói Mészkő Formáció) kora pedig kb. 160 millió év. Ez utóbbi kőzet alkotja a hegy tetején lévő kőbánya 25 méter magasságú déli falát.

A Templom-hegy tetején lévő kőfejtő kőzeteiben található ősmaradványok a jura időszaki tengeri élővilágról adnak képet. A védett természeti területen, illetve alatt több barlang is található (Templomhegyi kőfejtő aknabarlangja, Réteglapmenti-barlang, Borpince-barlangja). A földtani természeti értékek mellett a területen jelentős növény- és állattani értékek is találhatók, amelyek közül kiemelendő a fokozottan védett rozsdás gyűszűvirág (Digitalis ferruginea).

A terület természeti értékeinek bemutatása, megismertetése céljából a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tanösvényt létesített, amely a hegy tetején található két bányaudvar és a köztük lévő ''siklóbevágás'' látnivalóit, földtani érdekességeit fűzi fel és megismertet a terület élővilágával is.
 • 

  Villányi látnivalók

  • Villány-Siklósi Borút - Villány

   Villány
   A villányi borvidék adottságaira alapozva, német, osztrák és francia előképek alapján, nyolc település, szőlő- és bo...

  • Villányi Bormúzeum - Villány

   Villány
   A Villányi Bormúzeum egész évben nyitott ajtóval várja azokat az érdeklődőket, akik szeretnék megismerni a Villány- Sik...

  • Szársomlyó hegy - Villány

   Villány
   A hegyet 1944-ben nyilvánították védetté. Nevében a "szár" a kopárságára utal, míg a második tag a "somlyó" a sombokr...

  • Templom- hegy - Villány

   Villány
   Villány nem csak borairól ismert messze földön, hanem a település belterületén található, 1989 óta kiemelt természeti ...

  • Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola - Villány

   Villány
   Villányban a szőlészeti iskola létesítésének szükségességét először a második világháború utáni megváltozott tu...

  • Nagyharsányi szoborpark - Villány

   Villány
   A Nagyharsányi Szoborpark dél-Baranyában a Szársomlyó hegy keleti oldalán egy művelés alól kivont kőbányában találhat...

  • Villányi pincesor - Villány

   Villány
   Villány főutcájára néz a két sorban elhelyezkedő impozáns pincesor, a város déli határában is találhatunk elszórt pi...

  • Művelődési Ház - Villány

   Villány
   A Művelődési Ház a város központjában helyezkedik el, a Baross Gábor utca 13. szám alatt. A ház mellett található az E...

  • Virányi Endre Kiállítás - Villány

   Villány
   A Könyvtár épületében 2006-tól állandó kiállításként a Villányban élt és alkotott festőművész, Virányi Endre (1...

  • Református Templom - Villány

   Villány
   A Batthyány utca és Kölcsey utca találkozásánál egy kis téren áll a református templom. Viczencz Ottó tervei alapján 1...

  • Római Katolikus Templom - Villány

   Villány
   A pápai tizedjegyzék szerint Villányban már állt a XIV. század elején templom, melyet 1333-ban Szent Péter tiszteletére e...

  • Iskola - Villány

   Villány
   A kezdetekről nincs pontos adat, de a középkorban az első plébániai iskola lehetett, amelyben akkoriban írást, olvasást, ...

  • Villány-Virágosi pincesor - Villány

   Villány
   Bóly felől érkezve a településre először a Virágosi pincesorral találkozhatunk. Nem egyszerű az útról meglátni, mert ...

  • Görögkeleti szerb templom - Villány

   Villány
   A délszláv baranyai térhódítása a törökhódoltság alatt következett be. A hódoltság utáni német telepítés nem kedv...

  • Virágosi Templom - Villány

   Villány
   Villánytól keletre fekszik az egykoron önálló község Virágos, amelyet 1950-ben Villányhoz csatoltak. Virágos egyházilag...

  • Könyvtár - Villány

   Villány
   Villányban 1953 óta működik könyvtár folyamatosan. 1988-ig a Villányi Művelődési Házban működött, majd külön épü...

  
  1 | 
Település ismertető
 • Villány

  Villány a a Siklósi kistérségben, a Villányi-hegységtől keletre található, 2500 fős település. A városban ...Szállások Villánybanés környékén


Telefon: (+36) 1 255 2200
hétfő-péntek 9-17 óráig
E-mail: info@utisugo.hu