Iskola - Villány

látnivalók Villányban

Iskola - Villány

align=right A kezdetekről nincs pontos adat, de a középkorban az első plébániai iskola lehetett, amelyben akkoriban írást, olvasást, számolást, bibliai történeteket és hittant tanítottak. Az l560. évi nagyszombati zsinat a hívek gyermekeinek tanítását a lelkészeknek már kötelezővé tette. Villány térsége ekkortájt török uralom alatt sínylődött, így iskola valószínűleg nem működött. Az első hiteles adat 1757-ből való, amikor is Klimó pécsi püspök már megemlítette, hogy a villányi plébánia az iskola épületében működött.

A történeti források egyértelműen mégis az 1776-os esztendőhöz kötik a villányi alapfokú oktatás kezdetét. 1787-ben a téli hónapokban 50 tanuló látogatta az iskolát. 1795-ben bevezették a vasárnapi iskolát, melybe az iparos- és kereskedő inasok hetente 2-2 órát jártak. 1825-ben egy másik épületet kapott az iskola, melyet 3 évvel később téglapadlóval láttak el.

1840-ben a püspök elrendelte, hogy az iskolai osztályzatokat attól fogva a plébánia jegyzőkönyvébe kellett írni. 1846-ban 362 iskolást vizsgáztatott az egyházi főhatóság. Az 1868. évi egyik törvény előírta a hatosztályú népiskolák felállítását, az iskolaszékek alakítását, 1869-ben az iskola állami fenntartásúvá vált. 1892-ben új iskolaépületet adtak át, melyben az oktatás-nevelés ismét a katolikus egyház irányítása alá került.

align=left Az I. Világháború idején a tanítás csak zökkenőkkel folyt, mert az épületbe katonákat szállásoltak el és a tanítókat katonai szolgálatra hívták be. 1918-ban Baranyát, így Villányt is a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság csapatai szállták meg. Az iskolapolitikát így Belgrádból irányították. A villányi iskolában ekkor - népszavazás alapján - a német lett a tanítás nyelve, de a tanítók titokban magyarul is oktattak. Az 1921. XXX. tc. előírta, hogy minden gyermeket a hatodik életévének betöltését követő tanévtől kezdődően kilenc éven át (6 elemi+3 év továbbképző iskolai) nyilvános oktatásban kell részesíteni.

A tantárgyakat magyar nyelven tanították, a német nyelv egy tantárgy volt a sok közül. Az 1939-es tanévtől kezdve az iskolában négy osztály működött, 3 kisebbségi és 1 magyar. 1941-ben a II. Világháború eseményeként ismét katonákat szállásoltak az iskola épületébe, így hónapokig szünetelt a tanítás. 1945 januárjában ismét megkezdődött a rendszeres tanítás. 1949 után az intézmény központi körzeti iskola lett, 10 település tartozott hozzá, 390 tanulóval. Az orosz nyelv tanítását ekkor tették kötelezővé.

1954-ben új épülettel gazdagodott az intézmény, kialakították a napközi otthont is.1968-ban gyógypedagógiai, kisegítő (speciális) tagozat alakult. 1968-ban kezdett kiépülni a szaktantermi rendszer. 1986-ban beindult a német kétnyelvű oktatás. 1996-ban beindult az alapfokú művészeti oktatás zene- és táncművészeti ágakban. Megalakul az Iskolai Sportkör. 1997-ben 12 számítógéppel és Internet hozzáféréssel számítástechnika tantermet adtak át. Ma a 353 tanulót 31 pedagógus oktatja.A német nemzetiségi nyelv és a számítástechnika oktatása kiemelt helyet foglal el pedagógiai programban.
 • 

  Villányi látnivalók

  • Villányi pincesor - Villány

   Villány
   Villány főutcájára néz a két sorban elhelyezkedő impozáns pincesor, a város déli határában is találhatunk elszórt pi...

  • Villány-Virágosi pincesor - Villány

   Villány
   Bóly felől érkezve a településre először a Virágosi pincesorral találkozhatunk. Nem egyszerű az útról meglátni, mert ...

  • Villányi Bormúzeum - Villány

   Villány
   A Villányi Bormúzeum egész évben nyitott ajtóval várja azokat az érdeklődőket, akik szeretnék megismerni a Villány- Sik...

  • Templom- hegy - Villány

   Villány
   Villány nem csak borairól ismert messze földön, hanem a település belterületén található, 1989 óta kiemelt természeti ...

  • Szársomlyó hegy - Villány

   Villány
   A hegyet 1944-ben nyilvánították védetté. Nevében a "szár" a kopárságára utal, míg a második tag a "somlyó" a sombokr...

  • Református Templom - Villány

   Villány
   A Batthyány utca és Kölcsey utca találkozásánál egy kis téren áll a református templom. Viczencz Ottó tervei alapján 1...

  • Görögkeleti szerb templom - Villány

   Villány
   A délszláv baranyai térhódítása a törökhódoltság alatt következett be. A hódoltság utáni német telepítés nem kedv...

  • Virágosi Templom - Villány

   Villány
   Villánytól keletre fekszik az egykoron önálló község Virágos, amelyet 1950-ben Villányhoz csatoltak. Virágos egyházilag...

  • Római Katolikus Templom - Villány

   Villány
   A pápai tizedjegyzék szerint Villányban már állt a XIV. század elején templom, melyet 1333-ban Szent Péter tiszteletére e...

  • Nagyharsányi szoborpark - Villány

   Villány
   A Nagyharsányi Szoborpark dél-Baranyában a Szársomlyó hegy keleti oldalán egy művelés alól kivont kőbányában találhat...

  • Iskola - Villány

   Villány
   A kezdetekről nincs pontos adat, de a középkorban az első plébániai iskola lehetett, amelyben akkoriban írást, olvasást, ...

  • Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola - Villány

   Villány
   Villányban a szőlészeti iskola létesítésének szükségességét először a második világháború utáni megváltozott tu...

  • Művelődési Ház - Villány

   Villány
   A Művelődési Ház a város központjában helyezkedik el, a Baross Gábor utca 13. szám alatt. A ház mellett található az E...

  • Könyvtár - Villány

   Villány
   Villányban 1953 óta működik könyvtár folyamatosan. 1988-ig a Villányi Művelődési Házban működött, majd külön épü...

  • Virányi Endre Kiállítás - Villány

   Villány
   A Könyvtár épületében 2006-tól állandó kiállításként a Villányban élt és alkotott festőművész, Virányi Endre (1...

  • Villány-Siklósi Borút - Villány

   Villány
   A villányi borvidék adottságaira alapozva, német, osztrák és francia előképek alapján, nyolc település, szőlő- és bo...

  
  • Látnivalók Villány közelében

  • Terehegyi Református Templom - Harkány

   Az 1798-ban épült, szintén műemléki védettséget élvező templom a terehegyi városrész kis dombján található.

  • Református templom - Harkány

   1802-ben épült a késő barokk, copf stílusú református templom a fürdőváros főutcájának számító Kossuth Lajos utcá...

  • Zsigmondy sétány, park - Harkány

   A Fürdőtől délre elhelyezkedő ősparkban számos képzőművészeti alkotás és kényelmes padok várják a pihenni vágyók...

  • Gyógyfürdő - Harkány

   A Harkányi Gyógy-és Strandfürdő közel 200 éves múltra tekinthet vissza. 1823 óta vannak írásos emlékeink a Harkányi g...

  • Futó László Pál Múzeum - Harkány

   Többdimenziós művek állandó tárlata és a galériában kortárs képzőművészek havonta változó kiállítása.

  • Fogadalmi templom - Mohács

   A Csatatéri Emléktemplom vagy más néven Fogadalmi templom építése páratlan nemzeti összefogással valósult meg. A kezdem...

  • Belvárosi plébánia templom - Mohács

   A mai épület egy korábbi templom alapjain 1766-70-ig létesült, tornyát 1782-ben építették hozzá. A bejáratot homokkőb...

  • Busóház - Mohács

   A műfajilag nehezen meghatározható látványosság sajátos egyvelege a panoptikumnak és a néprajzi kiállításnak. A 100-12...

  • Csatatéri emlékkápolna - Mohács

   1816-ban Király József pécsi püspök építtette az ütközetben elesettek emlékére. A klasszicista kápolnában Dorffmeiste...

  • Evangélikus templom - Mohács

   Az 1942-ben épült templom egyszerű, árkádos stílusú, nyolcvan főt befogadó épület. Belépve azt tapasztalhatjuk: benső...

  • Ferences templom - Mohács

   A Ferences templom és az egykori kolostor épülettömbje a városképet meghatározó épületegyüttes. 1724-től 1771-ig épí...

  • Gimnázium - Mohács

   Az épület eredetileg a pécsi püspökök nyári pihenőhelyül szolgáló palotája volt. A magyarországi késő barokk épít...

  • Hősök parkja - Mohács

   A századelő óta a hajdan volt kopár vásártér mára látványos pihenőparkká fejlődött Árkay Bertalan elképzelései al...

  • Iparosház - Mohács

   Mohács legrégebbi műemléke a Kisfaludy u. 2/b szám alatti épület. Az eredetileg egy szerb kereskedő családjának otthont ...

  • Kanizsai Dorottya Múzeum - Mohács

   Eredeti anyagát a II. Lajos Múzeumegyesület még az 1900-as évek elején kezdte gyűjteni. A földszinti teremben időszakos k...

  • Kossuth Filmszínház Galéria - Mohács

   A Mohácsi Kossuth Filmszínház-Galéria négy - Mohács néprajzával, történelmével, helytörténetével kapcsolatos - kiál...

  • Mohácsi történelmi emlékhely - Mohács

   A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet az 1526. augusztus 29-ei mohácsi csata emlékére alakították ki a városunktól délre fe...

  • Püspöktemplom - Mohács

   Más néven Külvárosi vagy Szent Kereszt templom, melyet 1742-ben Berényi Zsigmond pécsi püspök épített. A templomnak nemc...

  • Református templom - Mohács

   A templom 1787-1790 között épült. Meglepően tágas belső terében mintegy háromszáz ember számára található ülőhely....

  • Szent Miklós Vízi- és Taposómalom - Mohács

   A mohácsi műemlék vízimalom azon kevés malmok egyike, melyben ma is kövekkel történik az őrlés. A malom gyűjteménye ki...

  1 | 
Település ismertető
 • Villány

  Villány a a Siklósi kistérségben, a Villányi-hegységtől keletre található, 2500 fős település. A városban ...

Szállások Villánybanés környékén